جمعه 31 مرداد 1393 |
حكيم فردوسي: گوش شنونده هميشه در جستجوي سخن خردمندانه و حكيمانه است
نشانی: زاهدان - بلوار معلم - معلم 3 - مؤسسه آموزش عالی پرتو
کدپستی: 9816848115
تلفن: 2416113-0541
فاکس: 2416114-0541
info@partov.ac.ir :پست الکترونیک
تماس با مؤسسه
.تمامي حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به مؤسسه آموزش عالي پرتو مي باشد
.نشاني: زاهدان - بلوار معلم - معلم 3 - مؤسسه آموزش عالي پرتو
کد پستي: 9816848115
تلفن: 2416468 / 2416113- 0541 فاکس: 2416114-0541
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالي پرتو می باشد.