یکشنبه 11 مرداد 1394 |
حكيم فردوسي: گوش شنونده هميشه در جستوجوي سخن خردمندانه و حكيمانه است
تقويم آموزشي نيمسال اول 95-94
تقويم آموزشي نيمسال اول 95-94 مؤسسه آموزش عالي پرتو
امتحان پيش ترم
امتحان پيش ترم مؤسسه آموزش عالي پرتو
تقويم آموزشي نيمسال دوم 1393
تقويم آموزشي نيمسال دوم 1393 مؤسسه آموزش عالي پرتو
برنامه ترم تابستاني 1394
برنامه ترم تابستاني 1394 مؤسسه آموزش عالي پرتو
دروس ارايه شده نيمسال اول 95-94
دروس ارايه شده نيمسال اول 95-94 مؤسسه آموزش عالي پرتو
اخبار و اطلاعیه‏ ها
.نشاني: زاهدان - بلوار معلم - معلم 3 - مؤسسه آموزش عالي پرتو
کد پستي: 9816848115
تلفن: 33416468 / 33416113- 054 فاکس: 33416114-054
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالي پرتو می باشد.